Day Four: Pendleton, Oregon to Cascade Locks, Oregon