Five State Motorcycle Marathon: Day Four, Kansas City, KS to Tulsa, OK